Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Peoplemetry obstály v kontrole kvality

Peoplemetry obstály v kontrole kvality

21.02.2014

Diváci s peoplemetry dodržují pravidla obsluhy tohoto měřicího zařízení. Výsledná shoda 95-98 % v základních parametrech tzv. Koincidenční studie, kterou pro Asociaci televizních organizací zpracoval realizátor českého peoplemetrového projektu, potvrdila objektivitu televizního měření.

Podle výsledků Koincidenční studie, která se zaměřovala na dodržování pravidel obsluhy peoplemetru ze strany jednotlivých členů domácností, jsou čeští diváci s peoplemetrem poctiví a řídí se pravidly pro přihlašování a odhlašování od měřicího zařízení. „Studie společnosti MEDIARESEARCH sledovala několik různých ukazatelů, z nichž v těch základních byla potvrzena míra shody 95-98 % mezi skutečným stavem v panelové domácnosti a výstupy o diváckém chování z peoplemetrového projektu,“ uvedla jednatelka Asociace televizních organizací Vlasta Roškotová. Výsledná shoda je v porovnání s ukazateli v jiných evropských zemích nadprůměrná. Kontrola probíhala podle zadání Asociace televizních organizací formou telefonického dotazování domácností v době, kdy měly zapnutou televizi. Šetření bylo realizováno na vzorku 500 panelových domácností vybraných reprezentativně z hlediska všech základních sociodemografických charakteristik.

Koincidenční studie je standardním kontrolním mechanismem, který zjištěnou hodnotou shody ukazuje míru kvality spolupráce měřených domácností. V obsluze peoplemetru jsou domácnosti vyškoleny ihned při vstupu do projektu a následně jsou po celou dobu své přítomnosti v panelu průběžně proškolovány zaměstnanci z oddělení správy panelu. Zařazení domácnosti do ostrých dat také předchází testovací období, po které si jednotliví členové domácnosti na život s peoplemetrem zvykají.

.