Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Otevřený dopis ze dne 11.6.2010

Otevřený dopis ze dne 11.6.2010

11.06.2010

Otevřený dopis Radě pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 11.6.2010.

Vážení,

Asociace televizních organizací s politováním konstatuje, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nepochopila snahu ATO o konstruktivní dialog. Dopis předsedkyně RRTV JUDr. K.Kalistové ze dne 8.6.2010 svědčí o naprostém neporozumění této snahy.

ATO, jakožto samoregulátor, je připravena projednávat s RRTV otázky regulace obsahu televizního vysílání, zejména pak interpretaci ustanovení týkajících se obchodních sdělení a změny, které přinesla novela vysílacího zákona, což by měla RRTV jen přivítat.

V této souvislosti opětovně vyzýváme Radu pro rozhlasové a televizní vysílání ke společnému projednání problematiky umístění produktu a obsahu doporučení vydaného RRTV.

Jménem vysílatelů sdružených v Asociaci televizních organizací - CET 21, České televize, FTV Prima a Barrandov TS.

Lucie Pokorná, jednatelka ATO