Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Novela vysílacího zákona je předčasná

Novela vysílacího zákona je předčasná

02.06.2015

Ještě v tomto roce má vzniknout návrh novely evropské Směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Ta bude koncepčně řešit otázku, zda je vzhledem k technologickému vývoji a změnám diváckých návyků ještě opodstatněná rozdílná míra regulace televizního vysílání a nových médií. S ohledem na tuto skutečnost Asociace televizních organizací (ATO) považuje aktuálně projednávaný návrh novely českého zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání připravený ministerstvem kultury za předčasný.

Evropská komise nyní pracuje na revizi Směrnice o audiovizuálních mediálních službách, která je základním evropským právním předpisem pro oblast televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Návrh novely směrnice má být dokončen v roce 2015. Novou evropskou úpravu bude následně nutné promítnout do znění právních předpisů všech členských zemí EU, tedy i do českého vysílacího zákona.

ATO v této situaci považuje za vhodné vyčkat, jakým směrem se bude evropská legislativa vyvíjet, a teprve poté se zabývat obsahem národní právní úpravy. Provozovatelé televizního vysílání sdružení v ATO nerozumějí důvodům, které vedou ministerstvo kultury k návrhu legislativních změn, nadto ještě před změnou evropské úpravy. Mají rovněž obavu, že se nyní navrhovaná česká legislativa, která se zabývá pouze vysíláním a nikoli novými médii, bude s připravovanou evropskou legislativou v podstatných ohledech rozcházet. To by mohlo v konečném důsledku vést ke zbytečným ekonomickým ztrátám.