Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Nález č. 2/2011 ze dne 25. ledna 2011 - Plastová okna

Nález č. 2/2011 ze dne 25. ledna 2011 - Plastová okna

04.02.2011

ROZHODNUTÍ  ETICKÉ  KOMISE  ATO

Nález č. 2/2011  ze dne 25. ledna 2011

 

 

Provozovatel:                                   CET 21 spol. s r.o.

Program:                                          Nova

Pořad:                                              Televizní noviny, reportáž "Plastová okna z Polska -odborníci před nimi varují“

                                                         včetně moderátorského uvedení

Datum a čas vysílání:                        5. prosince 2010 v 19:30h a 10. prosince 2010 v 19:30

 

Podnět:

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila správní řízení s provozovatelem CET 21 pro možné porušení zásad objektivity a vyváženosti ve výše zmíněné  reportáži Televizních novin (včetně moderátorského uvedení), kterého se měl provozovatel dopustit jednostranným informováním o kvalitě plastových oken dovážených z Polska.  

 

Rozhodnutí:    předmětná reportáž nebyla v rozporu s Etickým kodexem ATO,

k vytýkanému porušení principu objektivity a vyváženosti nedošlo

 

Podle Článku 6 Etického kodexu ATO je u pořadů určených pro informování nejširší (nikoli odborné) veřejnosti možno přistupovat na určitá zjednodušení, především s ohledem na rozsah jednotlivých reportáží a laický zájem diváků. Mohou nastat situace, kdy z těchto důvodů lze stěží trvat na naprosté přesnosti skutkových tvrzení a klást tak na redaktory – ve svých důsledcích – nesplnitelné nároky. Podmínkou je, že celkové vyznění informace musí vždy odpovídat pravdě.

Jádro děje tvořily stížnosti tří různých majitelé bytů ve Vracově na kvalitu oken polské výroby. Popisovali a ukazovali  na kameru konkrétní příklady závad na oknech. Bylo rovněž uvedeno, že pět let čekali na vyřízení reklamace, ale firma zkrachovala. Poté se ke konkrétním oknům vyjadřoval odborník – konstruktér plastových oken. Výrobce ani dovozce nebyl identifikován, žádná společnost nebyla jmenována (hlavně z  důvodu, že ji nebylo možné kontaktovat). V závěru reportáže redaktor uvedl, že namísto zkrachovalého dodavatele, zaplatí okna firma, která domy postavila.

Na děj zmíněné reportáže navazoval další zpravodajský příspěvek vysílaný o pět dnů později, ve stejném čase a pořadu (Televizní noviny, 10.12. 2010 v 19:30h), týkající se opět plastových oken polských výrobců. Autor se problému podrobněji věnoval a dále rozvíjel děj. V této reportáži bylo poukázáno na skutečnost, že výrobci oken z Polska, kteří exportují  své zboží  k nám, jsou rozzlobeni. Jejich pověst poškodil jeden z polských výrobců, který dodal prokazatelně nekvalitní okna obyvatelům domu ve Vracově. V příspěvku  se vyjadřovali dva zástupci různých firem, kteří upozorňovali na fakt, že jimi dovážená okna  jsou plně certifikovaná. V závěru reportáže bylo konstatováno, že je velmi obtížné rozeznat dobrou firmu od špatné a že spolehlivým ukazatelem toho, zda byly splněny všechny evropské normy, je i umístění dodavatele na seznamu Zelená úsporám.

Redaktor nevycházel z tvrzení pouze jediného odborníka, ale jako zdroj použil např. i článek lektorovaný ing. Lubomírem Keimem, CSc., ředitelem Výzkumného ústavu pozemních staveb „Pozor na levná plastová okna z ciziny“, který jmenovitě zmiňuje polská okna.

Smyslem první  reportáže byla ochrana spotřebitele, nikoli řešení problému plastových oken. Jejich kvalitě se naopak věnovala reportáž druhá, která doplňovala informace z reportáže první.

Čas vymezený jednotlivým příspěvkům ve zpravodajských pořadech je velmi limitovaný, složitější problematiku nelze pojednat v celé šíři. Vybrané úhly pohledu jsou nutným zjednodušením, které nemá vliv na pravdivost hlavního sdělení. Ochrana spotřebitele před nákupem nekvalitních výrobků a jeho preventivní informování o nevyhovující kvalitě je v tomto případě hlavním poselstvím obou reportáží.