Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Nález č. 1/2011 ze dne 25. ledna 2011 - Trmická farnost

Nález č. 1/2011 ze dne 25. ledna 2011 - Trmická farnost

04.02.2011

ROZHODNUTÍ  ETICKÉ  KOMISE  ATO

Nález č. 1/2011  ze dne 25. ledna 2011

Provozovatel:                                  CET 21 spol. s r.o.

Program:                                         Nova

Pořad:                                             Televizní noviny, reportáž "Trmická farnost jde kvůli dluhům do konkurzu“

Datum a čas vysílání:                       5. listopadu 2010 v 19:30h

 

Podnět:

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila správní řízení s provozovatelem CET 21 pro podezření, že odvysíláním reportáže o krachu první římskokatolické farnosti v Česku, konkrétně jednostranným objasňováním příčiny ekonomických potíží  místním farářem, mohlo dojít k porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti.

Rozhodnutí:   předmětná reportáž nebyla v rozporu s Etickým kodexem ATO,

k vytýkanému porušení principu objektivity a vyváženosti nedošlo

 Podle Článku 6 Etického kodexu ATO je u pořadů určených pro informování nejširší (nikoli odborné) veřejnosti možno přistupovat na určitá zjednodušení, především s ohledem na rozsah jednotlivých reportáží a laický zájem diváků. Mohou nastat situace, kdy z těchto důvodů lze stěží trvat na naprosté přesnosti skutkových tvrzení a klást tak na redaktory – ve svých důsledcích – nesplnitelné nároky. Podmínkou je, že celkové vyznění informace musí vždy odpovídat pravdě.

 Jádrem reportáže byla informace, že v Česku má finanční potíže řada farností, ale  zkrachovala první římskokatolická farnost.  Její majetek míří do konkurzu a o dalším osudu rozhodne soud. Za příčinu insolvence bylo v příspěvku označeno podnikání ve velkém. Z podnikatelských důvodů zakoupila farnost pilu za 12 milionů Kč, která byla zatížena  osmimilionovým  dluhem. V reportáži se vyjadřovali trmický farář, insolvenční správce a mluvčí České biskupské konference. Ta  sdělila, že závažné materiální věci podléhají určitým způsobům schvalování a samozřejmě může i v dobré víře dojít k nějakému lidskému pochybení. O převzetí závazků ve výši cca 8 mil. Kč nad 12 mil. kupní cenu psaly mj.
i regionální deníky jako např. Deník.cz, zdroj ČTK: „Trmická farnost je v insolvenci, hrozí rozprodej“, obdobně Ústecký deník, a to v červenci r. 2010, tedy před vysíláním reportáže na programu Nova.

Otázka koupě pily je v uvedeném kontextu vedlejším dějem, na jehož rozvíjení není v omezeném časovém rozsahu zpravodajského pořadu prostor. Reportáž nebyla o pile, proto údaj o její ceně neovlivňuje celkové vyznění zprávy. Určité zjednodušení nemá v tomto případě vliv na pravdivost informace.