Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Na Sušicku řeší domácnosti digitalizaci přechodem na DVBT a satelit

Na Sušicku řeší domácnosti digitalizaci přechodem na DVBT a satelit

26.04.2010

Televize je dlouhodobě hlavním informačním zdrojem o přechodu na digitální vysílání. Potvrdila to i březnová vlna Monitoringu přechodu na digitální vysílání na Sušicku, která byla zrealizována v březnu 2010 v okrese Klatovy na reprezentativním vzorku 221 domácností. Porovnání výsledků s loňským dotazováním ve stejném regionu (v lednu 2009 po vypnutí analogového vysílání ČT2 a zapnutí nových DVBT) ukazuje, že domácnosti řešily situaci převážně přechodem na satelit nebo DVBT.

K 28. únoru 2010 bylo na Sušicku v souladu s technickým plánem přechodu na digitální vysílání vypnuto analogové vysílání na vysílači Svatobor (ČT1, Prima) a Klatovy-Barák (ČT1, ČT2). Nova proti očekávání analogové vysílání z těchto dvou vysílačů zatím neukončila. 

Informace o chystaném vypínání získalo nejvíce lidí z televize (69 %), a to zejména z vysílání ČT (60 %). Po částečném vypnutí analogu může digitální vysílání na Sušicku přijímat 89 % domácností. Pouze 2 % domácností zatím na vypnutí nereagovala a ponechala si jen analogový pozemní příjem, přijímají TV Nova a o vypnuté stanice zatím přišly. Většina domácností, které loni o ČT2 přišly, si jeho příjem již zajistila přechodem na satelit nebo DVBT. 

Podíl domácností na Sušicku, které přijímají pozemní analogové televizní vysílání, za poslední rok výrazně klesl na současných 5 %. Domácnosti přecházely především na digitální pozemní (37 %) a satelitní příjem (54 %), který je na Sušicku nejrozšířenější. Vysoké zastoupení satelitního příjmu (výrazně odlišné od celorepublikového průměru) je zapříčiněno hornatostí krajiny a četností menších měst, pro která je satelit schůdnějším řešením. Podíl domácností s kabelovým příjmem TV vysílání klesl na 12 %. Podíl IPTV naopak z mizivého zastoupení v lednu 2009 v domácnostech vzrostl na 5 %. 

Graf 1: Způsob současného příjmu televizního vysílání na Sušicku (více možností) 

Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere, STEM/MARK, Monitoring přechodu na digitální vysílání 03/2010, TV domácnosti, n=207 01/2009, n=220 03/2010

Digitalizace pochopitelně rozšířila nabídku televizních stanic. V současnosti má více než 90 % televizních domácností na Sušicku možnost příjmu všech stanic vysílaných v multiplexech 1 (ČT1, ČT2, ČT4, ČT24) a 2 (Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, TV Barrandov). Z grafu níže můžeme pozorovat, že přibližně polovina stanic v těchto multiplexech v březnu 2010 dosahovala téměř stoprocentní penetrace a ostatní se k ní blíží.

 Graf 2: Přijímané stanice v domácnostech na Sušicku

 

Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere, STEM/MARK, Monitoring přechodu na digitální vysílání 03/2010, TV domácnosti, n=207 01/2009, n=220 03/2010

* V šetření 01/2009 nebyly stanice TV Barrandov a Prima Cool dotazovány.

 

Jan Mazal, PR pracovník

MEDIARESEARCH, a.s., Českobratrská 1/2778, 130 00 Praha 3

Tel.: +420 222 717 763-4, Fax: +420 222 717 762

E-mail: jan.mazal@mediaresearch.cz

   

Lucie Pokorná, Jednatelka ATO

Asociace Televizních Organizací, Salmovská 11, 120 00 Praha 2

Tel.: + 420 222 543 001-2,  Fax./Tel.: + 420 222 543 003

E-mail: ato@ato.cz

 

Doplňující informace:

Společnost MEDIARESEARCH (www.mediaresearch.cz) je významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice - Elektronického měření sledovanosti televize (TV metry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu (AdMonitoring) v ČR.

Asociace televizních organizací – ATO (www.ato.cz ) je zájmové sdružení, zajišťující od roku 1997 realizaci a koordinaci společného výzkumu elektronického měření sledovanosti televize v České republice metodou TV metrů, tzv. Projekt elektronického měření – PEM. Cílem sdružení je chránit i společné zájmy členů sdružení související s provozováním televizního vysílání. V současné době jsou řádnými členy ATO provozovatelé televizního vysílání Česká televize, CET 21 spol. s r.o., FTV Prima spol. s r.o. a Asociace komunikačních agentur České republiky, která sdružuje přední agentury působící v oblasti televizní reklamy. Dne 26.5.2009 se přidruženým členem ATO stala společnost Barrandov Televizní Studio, a.s., od 15.12.2009 je přidruženým členem i mediální zastupitelství At Media CZ.