Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Na analogu je závislých už jen 5,5 %

Na analogu je závislých už jen 5,5 %

30.05.2011

Digitalizace televizních stanic pomalu ale jistě vytlačuje pozemní analogové vysílání z našich domovů. Více než polovina domácností již přijímá pozemní digitální vysílání (DVBT). Rovněž stále stoupá počet příznivců satelitu.

Dle výsledků Kontinuálního výzkumu z prvního kvartálu letošního roku přijímá pozemní analogové vysílání více než 11 % televizní populace. Většina z nich ale kombinuje pozemní analogové vysílání (ATV) s jiným typem příjmu. Výhradně analogové vysílání sleduje pouze 5,5 % domácností. Ve srovnání s loňským rokem tak poklesl počet domácností závislých na pozemním analogovém vysílání o 11,5 %.Penetrace domácností závislých na analogovém vysílání je samozřejmě regionálně odlišná v závislosti na stavu vypínání analogu v dané oblasti. Největší podíl domácností závislých na ATV z hlediska krajů je v kraji Zlínském (téměř 30% domácností).Pokles pozemního analogového vysílání je doprovázen výrazným nárůstem (12,5%) pozemního digitálního vysílání (DVBT).Současně v meziročním srovnání vzrostl v české televizní populaci satelitní příjem na 29%, zatímco příjem pomocí kabelové či IPTV přípojky meziročně stagnuje.

 

Kontinuální výzkum je průběžný monitoring podrobné struktury české televizní populace, jejího chování, televizní vybavenosti a změny v oblasti příjmu televizního vysílání.

 

Pavla Chlebounová, Asistentka PR

MEDIARESEARCH, a.s., Českobratrská 1/2778, 130 00 Praha 3

Tel.: +420 222 717 763-4, Fax: +420 222 717 762

E-mail: Pavla.Chlebounova@mediaresearch.cz

 

Vlasta Roškotová, jednatelka ATO

Asociace Televizních Organizací, Salmovská 11, 120 00 Praha 2

Tel.: + 420 222 543 001-2,  Fax./Tel.: + 420 296 216 103

E-mail: ato@ato.cz

  

Doplňující informace:

Společnost MEDIARESEARCH (www.mediaresearch.cz) je významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice - Elektronického měření sledovanosti televize (TV metry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu (AdMonitoring) v ČR.

Asociace televizních organizací – ATO (www.ato.cz ) je zájmové sdružení, zajišťující od roku 1997 realizaci a koordinaci společného výzkumu elektronického měření sledovanosti televize v České republice metodou TV metrů, tzv. Projekt elektronického měření – PEM. Cílem sdružení je chránit i společné zájmy členů sdružení související s provozováním televizního vysílání. V současné době jsou řádnými členy ATO provozovatelé televizního vysílání Česká televize, CET 21 spol. s r.o., FTV Prima spol. s r.o. a Asociace komunikačních agentur České republiky, která sdružuje přední agentury působící v oblasti televizní reklamy. Dne 26. 5. 2009 se přidruženým členem ATO stala společnost Barrandov Televizní Studio, a.s., od 15. 12. 2009 je přidruženým členem i mediální zastupitelství At Media CZ.