Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Mediaresearch vítězem tendru na peoplemetry

Mediaresearch vítězem tendru na peoplemetry

23.11.2011

Jednatelka Asociace televizních organizací  ing. Vlasta Roškotová, jakožto statutární orgán ATO, podepsala dnes rozhodnutí o výběru nabídky na Projekt elektronického měření sledovanosti televizního vysílání na léta 2013-2017. Z výběrového řízení, vedeného letos poprvé formou veřejné zakázky, vzešla vítězně společnost Mediaresearch. 

ATO rozhodla na základě doporučení hodnotící komise, která se detailně seznámila s nabídkami  čtyř zájemců o peoplemetrové měření (GfK Czech, ACNielsen Czech Republic, TNS AISA a Mediaresearch). V průběhu své činnosti vyřadila komise dva uchazeče pro formální nedostatky, třetí pak nesplnil zadávací podmínky upravující nejvýše přípustnou nabídkovou cenu. Hodnotící komise doporučila zadavateli k přijetí nabídku společnosti Mediaresearch, která jako jediná splnila veškeré zadávací podmínky stanovené zadavatelem a předepsané zákonem o veřejných zakázkách.

Valná hromada ATO na svém zasedání dne 21.11.2011 odmítla zrušení zadávacího řízení, a proto dnes ATO o výběru společnosti Mediaresearch s konečnou platností rozhodla.