Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Labelling ATO půjde cestou samoregulace

Labelling ATO půjde cestou samoregulace

17.12.2015

Valná hromada Asociace televizních organizací (ATO) rozhodla dne 15. prosince 2015, že podpoří samoregulaci jako jedinou metodu zavádění a fungování systému klasifikace a označování pořadů v TV vysílání, tzv. labellingu.  Na tvorbě systému spolupracuje s českou i zahraniční akademickou obcí a nezávislými mediálními odborníky. 

Provozovatelé TV vysílání považují v současnosti diskutovaný návrh novely vysílacího zákona předložený Ministerstvem kultury za neakceptovatelný.  Vysilatelům fixně určuje nejen věkové kategorie a závadné prvky, ale pověřuje Radu pro rozhlasové a televizní vysílání  vydáním vyhlášky, kde by byla striktně nadefinována dokonce i grafická podoba, barevnost i umístění obrazového symbolu na obrazovce. Ve velké většině evropských zemí přitom labelling zákonem upraven není,  evropská Směrnice o audiovizuálních mediálních službách (Směrnice AVMS) nic takového po členských zemích nepožaduje.

ATO pokládá samoregulaci v oblasti labellingu za mnohem účinnější. Proto valná hromada rozhodla, aby byl vytvořen vlastní samoregulační systém pro označování pořadů, který za použití speciálních značek-věkových klasifikátorů a obrazových symbolů- umožní veřejnosti lépe se orientovat v nabízeném programu. Pomáhá ochránit dětského diváka, přiměřeně jeho věku, před negativním dopadem nevhodných pořadů.

Vzhledem ke kulturním odlišnostem ve vnímání jednotlivých závadných prvků doporučila  valná hromada ATO spolupracovat na vytvoření samoregulačního systému pro labelling s českou i zahraniční akademickou obcí, včetně nezávislých mediálních odborníků.