Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Jak reagovaly domácnosti na Českobudějovicku a Trutnovsku na změny v televizním vysílání

Jak reagovaly domácnosti na Českobudějovicku a Trutnovsku na změny v televizním vysílání

14.03.2010

V rámci přechodu na digitální terestrické vysílání v ČR proběhly v srpnu a září 2009 další změny na Českobudějovicku (zapnutí digitální vysílací sítě 2 a 3 na vysílači Kleť) a Trutnovsku (vypnutí analogového vysílání ČT2 a zapnutí digitální vysílací sítě 1 na vysílači Černá hora). Reakci domácností v těchto regionech na změny ve vysílání zachytila další vlna Monitoringu přechodu na digitální vysílání, který realizuje společnost MEDIARESEARCH ve spolupráci se společností STEM/MARK pro Asociaci televizních organizací.

Další vlna Monitoringu přechodu na digitální vysílání, která probíhala 7. 9. 2009 ‑ 29. 9. 2009, zaznamenala situaci a reakci tamních televizních domácností na zapnutí digitální vysílací sítě 2 (Nova, Prima, Barrandov, Nova Cinema, Prima Cool) a sítě 3 (Z1, Public TV) na Českobudějovicku (okresy: České Budějovice, Český Krumlov, Písek, Prachatice) a dále na vypnutí analogového vysílání ČT2 nahrazeného digitální vysílací sítí 1 (ČT1, ČT2, ČT24, ČT4) na vysílači Černá hora na Trutnovsku (okresy: Jablonec nad Nisou, Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Trutnov).

Situace na Trutnovsku

Dle výsledků výzkumu zatím mezi domácnostmi na Trutnovsku stále převažuje pozemní analogové vysílání (56 %) nad digitálním (22 %). Situace se liší však podle oblastí – ty okresy, které mají pokrytí analogové ČT2 z vysílače Pardubice - Krásné (Chrudim, Pardubice a Hradec Králové) a tudíž je změny zatím výrazně nezasáhly, jsou méně informované i méně vybavené zařízením pro digitální příjem než ostatní. Trutnovský region se navíc zapínání dalších digitálních vysílacích sítí dočká dle technického plánu až v roce 2010, proto budou domácnosti pravděpodobně změny ve svém příjmu teprve provádět. Celkově v tomto regionu pozemní televizní vysílání přijímá 69 % domácností. Druhou nejrozšířenější možností příjmu je satelit, který v průzkumu na Trutnovsku uvedly téměř dvě pětiny domácností (39 %) a převážná většina domácností jej přijímá digitálně (36 %). Přípojka kabelového operátora je v domácnostech trutnovského regionu rozšířená podstatně méně (15 %) a také u kabelových přípojek převažuje v domácnostech digitální příjem (9 %). Využití televizního příjmu přes IPTV dosahuje na Trutnovsku 3% úrovně. 

Graf 1: Způsoby příjmu televizního vysílání


Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere, STEM/MARK, Monitoring přechodu na digitální vysílání 9/2009, n=509 (Trutnovsko), n=522 (Českobudějovicko).

Pozn.: Uvedené výsledky ukazují možnosti příjmu na všech televizorech v domácnosti, přičemž na jednom televizoru může být také uvedena možnost příjmu televizního signálu různými způsoby.

Situace na Českobudějovicku

Tab 1: Možnosti digitálního příjmu TV vysílání

Mají možnost příjmu:

ČB 10/2008

ČB 09/2009

TRU 09/2009

DVB Celkem

56%

79%

60%

DVB-T

29%

41%

22%

DVB-S

25%

33%

36%

DVB-C

12%

12%

9%

Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere, STEM/MARK, Monitoring přechodu na digitální vysílání 10/2008 – Českobudějovicko n=291; 9/2009 -  Českobudějovicko n=403, Trutnovsko n=311

Pozn.: Šetření na Českobudějovicku 10/2008 proběhlo ve stejných regionech jako v 09/2009.

Na Českobudějovicku došlo k vypnutí analogového terestrického vysílání ČT2 již v roce 2008. Situaci v domácnostech ohledně jejich možností příjmu televizního signálu bezprostředně po této změně mapovala vlna monitoringu, která zde proběhla v říjnu 2008. Jaké bylo rozložení digitálního příjmu v tomto období, uvádíme pro srovnání v tabulce výše. Tehdy digitální televizní signál obecně v tomto regionu přijímalo o 23 % domácností méně, než tomu je nyní (79 %). Z hlediska druhu přijímaného digitálního signálu pak došlo k nárůstu digitálního pozemního vysílání (DVB-T) o 12 a u satelitního (DVB-S) o 8 procentních bodů.

Nyní je v tomto regionu již digitální pozemní způsob příjmu (41 %) rozšířenější než analogový (37 %). Terestricky zde televizní vysílání přijímá celkem 63 % domácností. Podobně jako na Trutnovsku převažuje v českobudějovickém regionu satelitní způsob příjmu TV vysílání nad kabelovým, rozdíl je však menší. Prostřednictvím satelitu přijímá televizní vysílání na Českobudějovicku 36 % domácností (33 % digitálně – DVB‑S). Kabelovou přípojku využívá 18 % domácností (12 % digitálně – DVB‑C) a internetovou televizi IPTV 3 % domácností.

Jak se změnily možnosti příjmu TV stanic na Českobudějovicku a Trutnovsku?

Pokrytí příjmu televizních stanic ČT1, Nova a Prima je v těchto regionech téměř stoprocentní. Stanici ČT2 přijímá na Českobudějovicku 94 % domácností. Na Trutnovsku ji i po vypnutí analogového signálu na vysílači Černá Hora přijímá 88 % domácností. Poměrně velké procento příjmu ČT2 v domácnostech je dáno pokrytím části oblastí na Trutnovsku z vysílače Pardubice ‑ Krásné. Z grafu níže je zřejmé, že stanice ČT24, ČT4, Nova Cinema, TV Barrandov a Prima Cool přijímá na Českobudějovicku v průměru o necelých 20 % domácností více než na Trutnovsku, což je do značné míry způsobeno vyšším vybavením českobudějovických domácností technikou pro příjem digitálního vysílání.

Graf 3: Deklarovaná možnost příjmu TV stanic


Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere, STEM/MARK, Monitoring přechodu na digitální vysílání 10/2008 – Českobudějovicko n=515; 9/2009 -  Českobudějovicko n=509, 9/2009 - Trutnovsko n=522

Pozn.: V šetření na Budějovicku 10/2008 nebyly stanice TV Barrandov a Prima Cool dotazovány, šetření probíhalo ve stejných regionech jako 09/2009.

Irena Wintrová, Ředitelka PR a Marketingu, Jan Mazal, Asistent PR a Marketingu

MEDIARESEARCH, a.s., Českobratrská 1/2778, 130 00 Praha 3

Tel.: +420 222 717 763-4, Fax: +420 222 717 762

E-mail: pr@mediaresearch.cz

     

Lucie Pokorná, Jednatelka ATO

Asociace Televizních Organizací, Salmovská 11, 120 00 Praha 2

Tel.: + 420 296 216 101-2,  Fax./Tel.: + 420 296 216 103

E-mail: ato@ato.cz


Doplňující informace:

Společnost MEDIARESEARCH (www.mediaresearch.cz) je významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice - Elektronického měření sledovanosti televize (peoplemetry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu (AdMonitoring) v ČR.

Asociace televizních organizací – ATO (www.ato.cz ) je zájmové sdružení, zajišťující od roku 1997 realizaci a koordinaci společného výzkumu elektronického měření sledovanosti televize v České republice metodou TV metrů, tzv. Projekt elektronického měření – PEM. Cílem sdružení je chránit i společné zájmy členů sdružení související s provozováním televizního vysílání. V současné době jsou řádnými členy ATO provozovatelé televizního vysílání Česká televize, CET 21 spol. s r.o., FTV Prima spol. s r.o. a Asociace komunikačních agentur České republiky, která sdružuje přední agentury působící v oblasti televizní reklamy. Dne 26. 5. 2009 se přidruženým členem ATO stala společnost Barrandov Televizní Studio, a.s. Od 1.10.2009 odebírá denní data AT Media, Sp.z o.o. zastupující třináct televizních stanic.