Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Hodnotící komise ATO doporučila výběr realizátora

Hodnotící komise ATO doporučila výběr realizátora

19.09.2011

Předsedkyně hodnotící komise paní Kristina Taberyová sděluje, že: „hodnotící komise ukončila proces posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Projekt elektronického měření sledovanosti televizního vysílání v ČR v souladu s § 76 a 79 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách“.

O posouzení a hodnocení nabídek pořídila hodnotící komise písemnou zprávu v souladu
s § 80 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, která obsahuje seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení nabídek, výsledek hodnocení nabídek, popis hodnocení nabídek a údaj o složení hodnotící komise.

Zpráva o posouzení a hodnocení společně s nabídkami a ostatní dokumentací související s její činností byla bezodkladně předána zadavateli. Členové ATO (ČT, FTV Prima a AKA),  v souladu s interními dokumenty zadavatele na místě akceptují doporučení hodnotící komise k výběru uchazeče, společnosti MEDIARESEARCH, a.s.

„Jako předsedkyně hodnotící komise bych ráda poděkovala všem členům komise, kteří s velkým osobním i profesionálním nasazením a díky zásadovému a nekompromisnímu jednání dovedli činnost hodnotící komise do úspěšného konce“ shrnula K.Taberyová.