Členové ATO:

Google hrubě manipuluje s daty

26.09.2014

Televize a ostatní účastníci mediálního trhu sdružení v Asociaci televizních organizací (ATO) se ohrazují proti způsobu, jakým společnost Google interpretuje výzkumná data. V tiskové zprávě ze dne 25. září 2014 je internetový server YouTube nazýván nejsledovanějším televizním kanálem. Svá tvrzení Google dokládá daty z několika různých výzkumů, s nimiž nakládá metodologicky zcela nepřijatelným způsobem.

Společnost Google zaplavila v těchto dnech česká média tiskovou zprávou, nad níž se musí pozastavit každý, kdo někdy něco slyšel o správném nakládání s výzkumnými daty. Zpráva neváhá porovnávat deklarace s měřením, ignoruje odlišné cílové skupiny obecné televizní a internetové populace a porovnává tak naprosto neporovnatelné - i laikovi je zřejmé, že se jedná o lidi s rozdílným chováním. V jednom z klíčových grafů není vůbec uvedena věková cílová skupina, v textu je použito pouze slůvko „lidé“.

„Je zcela nesmyslné srovnávat v jednom grafu čísla za online populaci a za TV populaci, jak Google činí u srovnání výkonu YouTube a TV stanic. Toto srovnání je pochopitelně výhodné pro YouTube,“ uvedl hlavní statistik peoplemetrového projektu ATO Tomáš Hanzák ze společnosti Mediaresearch.

Ve zprávě jsou hojně používána data z projektu elektronického měření sledovanosti televizního vysílání, aniž je to jasně uvedeno. „Data jsou výlučným vlastnictvím ATO. K jejich použití jsme nedali souhlas, a důsledně se proti němu ohrazujeme. Nesprávná interpretace dat poškozuje naše členy, zejména provozovatele vysílání, tj. Českou televizi, FTV Primu a další “ uvedla v této souvislosti jednatelka ATO Vlasta Roškotová.

Tisková zpráva Googlu je podle názoru ATO čistou datovou demagogií a nabízí se otázka, zda je tento způsob PR pro český trh přijatelný. „Sdělení obsažené v tiskové zprávě považujeme z odborného hlediska za neprofesionální a zavádějící. Jsme překvapeni, že se tak stalo ze strany celosvětového technologického giganta, který takto dezinterpretuje data výzkumu od společnosti TNS Aisa,“ řekla k celé záležitosti Tereza Šimečková, předsedkyně představenstva Mediaresearch.

Vysvětlivky:

* online populace = jednotlivci využívající internet

* TV populace = jednotlivci žijící v domácnosti s alespoň jedním funkčním televizorem