Členové ATO:

Dvojí data jsou krokem zpět

19.06.2012

 

Asociace televizních organizací sleduje s obavami iniciativu jednoho ze svých  členů, společnosti CET 21, směřující k rozbití jednotného systému měření televizní sledovanosti v České republice. Hrozba pokřivení mediálního trhu je hrozbou vážnou a ATO se s ní bude muset adekvátním způsobem vypořádat. O jednotlivých opatřeních budeme veřejnost včas informovat.

Dosavadní výzkum tzv. jedné měny poskytuje trhu jednotná data, která jsou oporou programovým pracovníkům a na jejichž základě jsou plánovány mediální kampaně. Realizátorem stávajícího peoplemetrového měření v ČR je společnost Mediaresearch, která zvítězila i v loňském výběrovém řízení ATO pro období 2013-2017. Tendr probíhal podle zákona o veřejných zakázkách pod dohledem specializované konzultační společnosti, která rovněž vzešla z výběrového řízení. Výzkumná agentura Mediaresearch jako jediná vyhověla všem zákonným požadavkům i podmínkám tendru a nabídla moderní projekt elektronického měření, který byl oprávněně vybrán hodnotící komisí ATO jako vítěz výběrového řízení. Společnost CET21 s tímto výběrem jako jediná nesouhlasila, na rozdíl od České televize, FTV Prima a Asociace komunikačních agentur.

Na průběh zakázky podal anonymní stěžovatel stížnost u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kam zároveň vložil i interní dokument ATO, k němuž měli přístup pouze řádní členové. Antimonopolní úřad zahájil na základě tohoto podání správní řízení z moci úřední, jehož výsledek zatím není znám.  Členové ATO (s výjimkou CET 21) jsou přesvědčeni, že výběr realizátora nového měření proběhl v souladu se zákonem, se společností Mediaresearch je podepsána smlouva na období 2013-2017 a v současnosti již probíhá tzv. zaváděcí výzkum a další přípravné práce.  

Založení paralelního výzkumu a existence dvojích dat neprospěje mediálnímu trhu. Je to zkušenost mnoha zemí  včetně sousedního Polska, které dozrálo a na počátku letošního roku dvoukolejné měření opustilo. Jednotná měna je základním požadavkem na televizní výzkum ze strany Světové federace reklamních zadavatelů (WFA=World Federation of Advertisers) i Evropského sdružení komunikačních agentur (EACA=European Association of Communications Agencies).