Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Dětské pokojíčky – prostředí pro mediální rozvoj

Dětské pokojíčky – prostředí pro mediální rozvoj

20.12.2011

V rámci změn ve vztahu rodičů k dětem od autoritativnějšího přístupu směrem k přístupu rovnému dochází k růstu privátní sféry dětí - už devět z deseti dětí má svůj vlastní anebo se sourozencem sdílený pokojíček. Děti zde tráví spoustu času, vybavení dětských pokojíčků se postupně modernizuje - roste zejména mediální vybavenost - a to všechno má vliv i na způsob konzumace médií.

Jedním z rysů individualizace v užívání volného času a v konzumaci médií je rozmach dětských pokojíčků - svůj vlastní anebo se sourozencem sdílený pokojíček má dnes už téměř každé dítě (92 %) ve věku 4-14 let. Z Výzkumu životního stylu dětí (LSS Děti), který pro Asociaci televizních organizací realizovala společnost MEDIARESEARCH na vzorku 730 dětí, navíc vyplývá, že narůstajícím trendem se stává vlastní pokojíček pro každé dítě.

 

Z hlediska mediální vybavenosti dětských pokojíčků patří k těm nejčastěji zmiňovaným zařízením mobilní telefon, CD přehrávač, televizor a rádio. Vlastní je zhruba polovina dětí. V dětských pokojíčcích si čím dál častěji nachází své místo i video nebo DVD přehrávače. Naopak walkman a discman se v konkurenci modernějších zařízení z pokojíčků pomalu vytrácí. Knihovnu má ve svém pokojíčku umístěno 83% dětí, a to většinou už od útlého věku.

Pokojíčky chlapců jsou, co se týče médií, o něco lépe vybaveny než pokojíčky dívek. Chlapci oproti dívkám vlastní zejména více DVD a videopřehrávačů, počítačů s připojením na internet a herních konzolí. Celkově vybavenější jsou starší děti, a to hlavně zařízeními pro svou individuální potřebu, tj. MP3, MP4 přehrávači, iPODy a mobilními telefony.

Z výzkumu LSS Děti mimo jiné vyplývá, že jeden z nejoblíbenějších způsobů trávení volného času představuje u dětí sledování televize. V současnosti tráví děti před televizními obrazovkami v průměru více než hodinu a tři čtvrtě denně. Více než polovina dětí, které mají možnost sledovat televizi, DVD nebo video ve svém pokojíčku, tuto možnost využívá velmi často (denně nebo téměř denně) – to koresponduje se zjištěním, že většina dětí sleduje televizi nejčastěji sama nebo ve společnosti sourozenců. I letošní data z výzkumu LSS Děti potvrzují, že snaha rodičů kontrolovat čas svých dětí strávený s médii i nadále roste.

 O výzkumu LSS Děti:

Výzkum životního stylu (LSS = LifeStyle Survey) je kvantitativní výzkum v oblasti mediálního chování, činností a aktivit volného času, hodnotových postojů a spotřebního chování televizních diváků, který je součástí projektu elektronického měření sledovanosti televize v ČR pomocí TV metrů. Pro Asociaci televizních organizací jej exkluzivně provádí společnost MEDIARESEARCH od roku 2002. Na základě dohody s ATO byl výzkum LSS od roku 2008 doplněn o dětskou televizní populaci ve věku 4 – 14 let (LSS Děti).