Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality ČT2 již na Jesenicku nevysílá analogově

ČT2 již na Jesenicku nevysílá analogově

26.11.2010

30. září došlo k vypnutí analogového vysílání ČT2 v oblasti Jeseníku. Podle Monitoringu přechodu na digitální vysílání pro oblast Jesenicko byla většina domácností na přechod připravena a třetina respondentů změnu ve vysílání vůbec nezaznamenala. Po vypnutí analogového vysílání přišlo o ČT2 asi 10 % domácností.

Z průzkumu, ve kterém bylo dotázáno 325 domácností z okresů Jeseník, Šumperk a Bruntál, vyplývá, že většina domácností (60 %) byla na přechod připravena. Ještě v posledních dvou měsících před přechodem na vysílání DVB-T sítě 1 provedlo 20 % domácností činnost vedoucí k zajištění signálu – většina z nich přešla na některou z forem digitálního vysílání. Po vypnutí analogového vysílání ČT2 v oblasti stále přijímá pozemní analogové vysílání 41 % domácností, ale plně závislých na něm zůstalo asi 20 % domácností. Ostatní domácnosti mají zajištěný příjem vysílání i jiným způsobem. Hlavní způsob příjmu vysílání byl v době realizace výzkumu (říjen 2010) satelit (47 %), jehož vysoká penetrace je pro hornaté oblasti s menšími obcemi typická. Celkem 20 % domácností v oblasti již má zajištěn příjem pozemního digitálního vysílání (DVB-T) a stejné procento domácností přijímá televizi prostřednictvím kabelové přípojky. V důsledku vypínání analogového vysílání ČT2 přišlo o signál této stanice asi 10 % domácností. Příjem stanice ČT2 ve zkoumané oblasti deklarovalo ve výzkumu celkem 85% domácností.

Graf 1:

Pozn.: Uvedený graf podává informace o příjmu daného typu vysílání alespoň na jednom televizoru v domácnosti. Jedna domácnost může přijímat televizní vysílání více způsoby.

 

Viktor Mahrik, PR pracovník

MEDIARESEARCH, a.s., Českobratrská 1/2778, 130 00 Praha 3

Tel.: +420 222 717 763-4, Fax: +420 222 717 762

E-mail: Viktor.Mahrik@mediaresearch.cz

     

Lucie Pokorná, Jednatelka ATO

Asociace Televizních Organizací, Salmovská 11, 120 00 Praha 2

Tel.: + 420 222 543 001-2,  Fax./Tel.: + 420 296 216 103

E-mail: ato@ato.cz

  

 

Doplňující informace:

Společnost MEDIARESEARCH (www.mediaresearch.cz) je významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice - Elektronického měření sledovanosti televize (TV metry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu (AdMonitoring) v ČR.

Asociace televizních organizací – ATO (www.ato.cz ) je zájmové sdružení, zajišťující od roku 1997 realizaci a koordinaci společného výzkumu elektronického měření sledovanosti televize v České republice metodou TV metrů, tzv. Projekt elektronického měření – PEM. Cílem sdružení je chránit i společné zájmy členů sdružení související s provozováním televizního vysílání. V současné době jsou řádnými členy ATO provozovatelé televizního vysílání Česká televize, CET 21 spol. s r.o., FTV Prima spol. s r.o. a Asociace komunikačních agentur České republiky, která sdružuje přední agentury působící v oblasti televizní reklamy. Dne 26. 5. 2009 se přidruženým členem ATO stala společnost Barrandov Televizní Studio, a.s., od 15. 12. 2009 je přidruženým členem i mediální zastupitelství At Media CZ.