Členové ATO:

Audit prověřoval peoplemetry

27.09.2013

Přijetím závěrečné zprávy auditora ukončila Asociace televizních organizací (ATO) hloubkovou kontrolu struktury a fungování peoplemetrového výzkumu v ČR. Audit byl proveden auditorem - nezávislým zahraničním subjektem a prověřoval validitu dodávaných dat.

ATO, jako zadavatel projektu peoplemetrového měření, je oprávněna kontrolovat řádné provádění výzkumu TV sledovanosti zejména prostřednictvím auditu. Proběhlý audit byl zahájen z podnětu společnosti CET21, která ověření validity dodávaných dat požadovala.  Celý proces auditu probíhal podle předem nadefinovaných a vzájemně odsouhlasených otázek. Audit trval tři měsíce a byl prováděn jak v sídle realizátora, tj. výzkumné společnosti Mediaresearch, tak i v náhodně vybraných panelových domácnostech po celé republice. ATO výsledky auditu neuvádí vzhledem k tomu, že k jejich zveřejnění je zapotřebí souhlas CET21, který  nebyl ATO poskytnut.