Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality ATO v digitální éře: timeshift a HbbTV

ATO v digitální éře: timeshift a HbbTV

17.12.2015

Valná hromada Asociace televizních organizací (ATO) se zabývala na svém zasedání dne 15. prosince 2015 i vybranými tématy souvisejícími s rozvojem digitálních technologií. Odložená sledovanost, tzv. timeshift a HbbTV budou středem zájmu ATO v nadcházejícím období. 

Změna životního stylu přináší s sebou i nový způsob sledování televizního vysílání.    Ekonomicky aktivní osoby tráví více času mimo domov, živé vysílání je zajímá méně než ostatní a své oblíbené pořady ve větší míře sledují odloženě. Svoji roli sehrává i vyšší vybavenost domácností modernějšími přístroji (Smart TV, OTT zařízení apod). Potřeba zachytit změny diváckého chování v datech je neoddiskutovatelná.

Odloženou sledovanost měří ATO od začátku stávajícího projektu, tj. od ledna 2013. Tyto výstupy sloužily pouze uživatelům peoplemetrových dat, nebyly zahrnovány do oficiální měny, nepoužíval je trh pro mediální plánování a nákup reklamního prostoru. Nyní se tedy situace mění a valná hromada doporučuje rozšířit oficiální měnu o zápočet odložené sledovanosti, tzv. timeshift, prováděný v několika postupných krocích. Zpočátku od 1. února 2016 se bude započítávat sledovanost z  celého dne vysílání, tzv. VOSDAL (viewing on the same day as live), a nejpozději do začátku roku 2017 veškerá odložená  sledovanost realizovaná v intervalu dalších 7 dní po živém vysílání. 

Hybridním vysíláním HbbTV  (Hybrid broadcast broadband TV) se metodologická komise ATO v minulosti již okrajově zabývala, nyní na doporučení valné hromady tak bude činit ve zvýšené míře za účelem vytvoření jednotných pravidel a standardizace prostředí pro tento typ přenosu.