Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality ATO uspořádalo přednášku o připravované novele evropské Směrnice o audiovizuálních mediálních službách (AVMS)

ATO uspořádalo přednášku o připravované novele evropské Směrnice o audiovizuálních mediálních službách (AVMS)

28.02.2017

Asociace televizních organizací (ATO), která sdružuje české provozovatele televizního vysílání veřejné služby i komerčního televizního vysílání, včera uspořádala přednášku pro odbornou veřejnost na téma připravované novely evropské Směrnice o audiovizuálních mediálních službách (AVMS). S prezentací vystoupil pan Conor Murray, ředitel pro oblast regulace a vnějších vztahů EGTA.

V první části přednášky se Conor Murray věnoval popisu situace a trendů na trhu audiovizuálních médií v Evropě a ve světě. Zdůraznil, že proces mediální konvergence pokračuje, že klasická televize a ostatní mediatypy bojují o stejného diváka a že na trhu videí stále roste význam celosvětově provozovaných platforem, které, na rozdíl od televizí či on demand služeb, nejsou specificky regulovány, ačkoli jejich produkty z hlediska formy a obsahu lze s televizními pořady srovnávat. Otázka vyrovnání nebo alespoň sblížení úrovně regulace tak dle Conora Murrayho je otázkou přežití klasické televize.

Druhá část přednášky se týkala přímo novely Směrnice o audiovizuálních mediálních službách, jejímž hlavním cílem je právě reakce na změny, které na trhu probíhají. Conor Murray uvedl, že 22. března 2017 má o novele jednat Kulturní výbor EP, jehož stanovisko bude pro rozhodování EP klíčové. Dále podotkl, že s ohledem na připravované změny je vhodné, aby členské země vyčkaly, jaká bude konečná podoba novely směrnice, a nepřijímaly předčasně národní úpravy. Kromě toho upozornil na některé tendence a pozměňovací návrhy k novele směrnice, které by, byť vedeny dobrými úmysly, mohly evropský mediální trh a diváky ve výsledku výrazně poškodit. Takové nebezpečí hrozí zejména u snah zakonzervovat stávající reklamní limity klasických televizí, omezit obchodní sdělení propagující potraviny s vysokým obsahem tuků, cukrů či soli a ještě více omezit obchodní sdělení, která mohou mít dopad na dětské publikum, aniž by byl dán prostor pro samoregulaci nebo koregulaci. Tyto snahy by totiž mohly vést k ohrožení financování původní televizní tvorby zejména v komerčních televizích a odlivu diváků z televizí na neregulované platformy.

„Vítáme každou příležitost, která přinese odborné veřejnosti a orgánům odpovědným za legislativu tolik potřebnou osvětu a aktuální informace z EU“, řekl Petr Dvořák, generální ředitel ČT a prezident ATO. „Doufáme, že tato přednáška nebyla poslední a že ČR bude na úrovni EU prosazovat taková řešení, která reálně zohlední změny na trhu a pomohou dalšímu rozvoji mediálního odvětví v Evropě a v ČR“, doplnil Marek Singer, generální ředitel TV Prima. „Ztotožňujeme se se stanoviskem Conora Murrayho z EGTA, aby Česká republika vyčkala s přijetím novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání na konečnou podobu evropské směrnice AVMS“, uzavřel jednatel TV Nova Jan Vlček.