Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality ATO s novými členy a novým prezidentem

ATO s novými členy a novým prezidentem

17.12.2015

Valná hromada Asociace televizních organizací (ATO) rozhodla v úterý 15. prosince 2015 o znovupřijetí společnosti CET 21, provozovatele vysílání televizních stanic skupiny Nova. Po období obchodní spolupráce bude Nova opět řádným členem. Změní se rovněž zastoupení mediálních agentur. Agendu AKA (Asociace komunikačních agentur) přebírá Asociace mediálních agentur ASMEA a stává se rovněž řádným členem ATO. Prezidentem ATO byl zvolen pro příští rok Marek Singer z FTV Prima.

Provozovatel televizních stanic skupiny Nova, společnost CET21, vystoupila z ATO z důvodu nesouhlasu s průběhem tendru na výběr realizátora projektu elektronického měření sledovanosti TV vysílání. Poté odebírala peoplemetrová data na bázi obchodní smlouvy. Nyní se tedy Nova do ATO vrací a stává se opět řádným a plnohodnotným členem s postavením odpovídajícím ostatním velkým provozovatelům TV vysílání (Česká televize, TV Prima). 

Stanovisko Novy tlumočila Monika Jančová, Business Development Manager skupiny Nova. „Mediální svět prochází zajímavým vývojem a my jsme rádi, že budeme související výzvy řešit společně s ostatními členy ATO.“

Skupina Nova je společně s  Českou televizí a TV Prima účastníkem aktuálně probíhajícího pilotu crossplatformního měření videoobsahu, který předznamenává zadání budoucího měření sledovanosti televizního vysílání. Nový projekt na léta 2018-2022 bude reagovat na rychlý rozvoj technologií v digitální éře, na změnu chování uživatelů a poptávku  trhu po zjednodušení procesu plánování a nákupu médií.

Změny v zastoupení mediálních agentur v ATO reflektují změny proběhlé ve strukuře AKA, která své členství v ATO ukončuje a její práva a povinnosti na půdě ATO přebírá nově vzniklý spolek ASMEA.

Jsme rádi, že se splnil jeden z hlavních cílů ASMEA - být ještě blíže, než dosud a tentokrát již jen „za sebe“, u nejdůležitějšího výzkumného projektu na mediálním trhu. I proto, že nás čeká rok, který bude velmi důležitý pro jeho další rozvoj a směřování. A u toho jsme rozhodně nechtěli chybětuvedl ke vstupu nového subjektu Ondřej Novák, výkonný ředitel  ASMEA.

Z dalších novinek je třeba zmínit zařazení stanice Regionální televize.cz do peoplemetrového měření a v neposlední řadě i volbu nového prezidenta ATO. Petra Dvořáka z  České televize střídá v prezidentské pozici Marek Singer, generální ředitel FTV Prima.