Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality ATO proti připravovanému přenesení povinností na šiřitele reklamy

ATO proti připravovanému přenesení povinností na šiřitele reklamy

15.06.2015

Asociace televizních organizací (ATO) protestuje proti nelegitimnímu přenesení povinností loterního dohledu na šiřitele reklamy v návrhu novely zákona o regulaci reklamy.

Podle platné právní úpravy zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, odpovídá šiřitel za způsob šíření reklamy. Šiřitelem reklamy se pro účely uvedeného zákona rozumí i provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání. Kromě toho platný zákon rovněž stanoví povinnost šiřiteli reklamy, aby sdělil orgánu dozoru pro účely správního řízení údaje o osobě, která u něj šíření reklamy objednala. Tato právní úprava je logická a v praxi funguje.

 

Na základě lobbyingu Asociace kurzových sázek se má nově rozšířit povinnost šiřitelů reklamy v tom smyslu, že by měli být odpovědni i za šíření reklamy na loterie a jiné podobné hry, které nebyly oznámeny podle zvláštního předpisu (viz sněmovní tisk č. 363). S touto změnou ATO důrazně nesouhlasí. Je samozřejmě legitimní, aby stát stanovil potřebnou míru státní regulace v této oblasti, odůvodněnou povahou sázek a her jako takových, včetně zájmu státu na tom, aby na různé veřejně prospěšné cíle bylo využito části výtěžku z her a sázek. Nelze ale přenášet povinnosti, které má plnit stát, na šiřitele reklamy.

 

Aby bylo možné posoudit, zda se jedná o loterii nebo jinou podobnou hru, je nutné především analyzovat hru jako takovou. To může jen loterní dohled. Šiřitelé nemohou z pouhého obsahu reklamy dovodit a autoritativně posoudit, zda se jedná o hru, která spadá do režimu loterního zákona, a zda její provozovatel splnil oznamovací povinnost a provozuje danou hru po právu. V právním státu nelze přijmout, aby byl šiřitel reklamy, který je soukromou osobou, nucen zkoumat produkty provozovatelů her nebo pátrat po jejich právních poměrech. Úkolem provozovatelů vysílání a dalších šiřitelů reklamy není suplovat činnosti příslušných státních orgánů, v daném případě Ministerstva financí ČR. Jedině ono má totiž nástroje k posouzení otázky, zda je daná hra provozována po právu či nikoli.

 

Proto Asociace televizních organizací podporuje pozměňovací návrh, který byl předložen ve druhém čtení k původnímu novelizačnímu bodu 18, aby z navrhovaného ustanovení § 6b byl vypuštěn text „ a za šíření reklamy na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny, podle zvláštního právního předpisu.“