Členové ATO:

ATO proti pirátství

24.04.2015

Asociace televizních organizací (ATO) dnes projednala problematiku nelegálního šíření televizního vysílání a dohodla se na založení expertní skupiny pro nové služby, které s televizním vysíláním souvisejí.

Nelegální šíření televizního vysílání se stává v poslední době stále častějším jevem. Pirátské subjekty dalším šířením televizního vysílání nebo jeho částí bez souhlasu provozovatelů vysílání porušují autorský zákon a nesou odpovědnost za nemalé škody, které provozovatelům vysílání působí.

Provozovatelé vysílání nehodlají takovéto pirátské aktivity tolerovat. Rozhodli se proto zrealizovat podrobný monitoring pirátských aktivit a identifikovat jejich konkrétní původce.

Provozovatelé vysílání pokládají ochranu televizního vysílání proti pirátství za věc veřejného zájmu a budou proto usilovat o změnu v mediální legislativě, která, obdobně jako tomu je v sousedních státech, pirátské šíření televizních programů postihne.

Provozovatelé vysílání uvítali nedávné soudní rozhodnutí v případě nezákonného šíření programů prostřednictvím aplikace TV4You.