Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality ATO prodlužuje výběrové řízení

ATO prodlužuje výběrové řízení

28.06.2011

V pondělí 27. června 2011 prodloužila Asociace televizních organizací (ATO) lhůtu pro podání nabídek na výběr realizátora elektronického měření sledovanosti televizního vysílání o dalších 60 dnů.

Konec lhůty pro podání nabídek do výběrového řízení na projekt čtvrté vlny peoplemetrového měření byl stanoven původně na 28. června 2011. Vedení ATO reprezentované statutárními zástupci řádných členů rozhodlo o prodloužení termínu o dalších 60 dnů. Hlavním důvodem tohoto kroku je společný zájem členů ATO umožnit účast co nejširšímu počtu uchazečů. Vítěz výběrového řízení  by měl poskytovat nejkvalitnější služby a  zároveň šetřit  finanční prostředky. Výběrové řízení na nového realizátora probíhá letos poprvé formou veřejné zakázky.

 

Asociace televizních organizací – ATO (www.ato.cz ) je zájmové sdružení, zajišťující od roku 1997 realizaci a koordinaci společného výzkumu elektronického měření sledovanosti televize v České republice metodou peoplemetrů, tzv. Projekt elektronického měření – PEM. Cílem sdružení je chránit i společné zájmy členů sdružení související s provozováním televizního vysílání. V současné době jsou řádnými členy ATO provozovatelé televizního vysílání Česká televize, CET 21 spol. s r.o., FTV Prima spol. s r.o. a Asociace komunikačních agentur České republiky, která sdružuje přední agentury působící v oblasti televizní reklamy. Dne 26. 5. 2009 se přidruženým členem ATO stala společnost Barrandov Televizní Studio, a.s., od 15. 12. 2009 je přidruženým členem i mediální zastupitelství At Media CZ.