Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality ATO plánuje crossmediální výzkum

ATO plánuje crossmediální výzkum

12.12.2014

Valná hromada Asociace televizních organizací (ATO) rozhodla na svém 33. zasedání dne 9. prosince 2014 podpořit návrh metodologické komise zabývat se ve větší míře crossmediálním výzkumem.

Členové ATO se shodli, že mají zájem rozvíjet na českém trhu crossmediální výzkum. Valná hromada tento záměr podpořila a rozhodla o zřízení pracovní skupiny při metodologické komisi ATO, která má za úkol zpracovat do konce prvního čtvrtletí 2015 Koncepci budoucího rozvoje crossmediálního výzkumu. V pracovní skupině budou zastoupeni zástupci mediálního trhu, výzkumníci i reklamní zadavatelé.  

Z pohledu ATO není nutné začínat na zelené louce a zkoumat okamžitě všechny mediatypy současně, daleko efektivnější a pro trh přínosnější je zaměřit se v této době na platformy s možným propojením. Plnohodnotné crossmediální měření napříč všemi mediatypy není v tuto chvíli pro mediální trh dosažitelné. Na trhu panují značně rozdílné názory na budoucí cíle a možnosti takového projektu.  V kontrastu k tomuto stavu existují dnes již reálné a konkrétní potřeby, které lze obsloužit využitím stávajících zdrojů, a to metodicky akceptovatelným způsobem.