Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality ATO: Pandemie koronaviru zvedá sledovanost televize, v průměru o 45 minut denně

ATO: Pandemie koronaviru zvedá sledovanost televize, v průměru o 45 minut denně

20.03.2020

Sledovanost výrazně roste i u mladých diváků. Panuje též velký zájem o zpravodajství.

Jednou z oblastí, na které má aktuální pandemie nového typu koronaviru výrazný vliv, je sledovanost televize. V datech z peoplemetrového měření, které pro Asociaci televizních organizací realizuje Nielsen Admosphere, lze v posledních dnech pozorovat nárůst denní sledovanosti o 45 minut oproti předchozímu období. Více času u televize tráví také nejmladší věkové skupiny, které od 11. března nechodí do školy. Vzhledem k vývoji situace kolem šíření koronaviru také zejména v posledních dnech výrazně narostla sledovanost zpravodajských pořadů – jak u hlavních zpravodajských relací, tak u kontinuálního zpravodajského vysílání. Televize tak v tomto období představuje nejdůležitější zpravodajský zdroj informací.

Data o sledovanosti vychází z Projektu crossplatformního elektronického měření sledovanosti a konzumace obsahu (PCEM), kterého se účastní reprezentativní vzorek 1 900 domácností vlastnících TV přijímač, což odpovídá 4 450 jednotlivcům. Projekt realizuje výzkumná agentura Nielsen Admosphere pro Asociaci televizních organizací.

Jak ukazuje graf níže, od úterý 10. března, kdy vláda s ohledem na pandemii koronaviru zakázala kulturní, sportovní a společenské akce s účastí nad 100 osob a vyhlásila uzavření škol od následujícího dne, lze v českých datech pozorovat prudký nárůst denní sledovanosti televize. Další zpřísňování vládních opatření, která postupně značným způsobem omezila aktivity populace mimo domov, přispěla v posledních dnech ke zvýšení sledovanosti v cílové skupině 4+ o 45 minut denně (v porovnání s předchozími týdny). Sledovanost za posledních sedm dní je dokonce vyšší, než byla v době konání zimních olympijských her v únoru 2018. K podobným nárůstům televizní sledovanosti dochází v tomto období i v jiných zemích (Jižní Korea, Itálie, USA a podobně).

Jednou ze skupin, jejíž data zajímavě ilustrují větší zájem populace o televizní vysílání, jsou mladší diváci z řad žáků, studentů a učňů, kteří od 11. března z vládního nařízení nechodí do školy. V české populaci je těchto jedinců přes 1,6 milionu. Následující graf porovnává křivky ratingu (% osob sledujících v daný čas televizi) této skupiny pro průměr posledních pěti všedních dní před uzavřením škol a následných prvních pěti dní od jejich uzavření. Dramatický nárůst je patrný především v obvyklém čase školní docházky od 8 do 15 hodin, ale také během pozdního večera, jelikož odpadá brzké vstávání druhý den. To také stojí naopak za poklesem sledovanosti kolem 7. hodiny ranní.

 

S rostoucí dynamikou a razancí vládních opatření proti šíření koronaviru také od úterý 10. března výrazně narostla sledovanost zpravodajských pořadů. Nárůst je patrný u hlavních zpravodajských relací všech velkých televizních stanic a pochopitelně u i kontinuálního zpravodajského vysílání. Za posledních sedm dní sledoval průměrný Čech starší 15 let vlastnící funkční televizor průměrně 67 minut zpravodajských pořadů v televizi denně, což představuje nárůst na více než dvojnásobek oproti běžnému stavu. Za posledních 10 let přitáhly takovou pozornost k televiznímu zpravodajství jen výsledky voleb do Poslanecké sněmovny (26. 10. 2013 a 21. 10. 2017), prezidentské volby v lednu 2013 a 2018, povodně na začátku června 2013 a pohřeb Václava Havla (23. 12. 2011).Téma koronaviru má a bude mít kromě svého všestranného zpravodajského, publicistického a osvětového pokrytí i další dopady na vysílací schémata televizních stanic.V reakci na nastalé události se dějí změny i v distribuci televizního vysílání a operátoři jednají s ČTÚ a MPO o novém časovém plánu.