Členové ATO:

ATO otevírala nabídky

31.08.2011

Výběr nového realizátora elektronického měření sledovanosti televizního vysílání vstoupil do další fáze.  Otevírání  nabídek bylo hlavním účelem včerejšího jednání hodnotící komise Asociace televizních organizací (ATO).

Zadavatel předmětné veřejné zakázky s názvem: „Projekt elektronického měření sledovanosti televizního vysílání“ obdržel ve lhůtě pro podání nabídek celkem čtyři  nabídky podané elektronickými prostředky. Hodnotící komise složená ze zástupců řádných členů a jednatelky ATO dne 30. srpna 2011 otevřela a posoudila nabídky všech čtyř uchazečů o elektronické měření sledovanosti televizního vysílání v období od 1.1. 2013 do 31.12.2017. Komise kontrolovala formální náležitosti předepsané zákonem o veřejných zakázkách, posuzovala zejména úplnost nabídek společností GfK Czech, MEDIARESEARCH,  TNS AISA a AC Nielsen Czech Republic. Úplnost nabídek v rozsahu § 71 odst. 8 zákona o veřejných zakázkách byla hodnotící komisí konstatována u dvou uchazečů, a sice MEDIARESEARCH a TNS AISA.

Další jednání hodnotící komise se předpokládá dne 13. září 2011.

 

Doplňující informace:

Asociace televizních organizací – ATO (www.ato.cz ) je zájmové sdružení, zajišťující od roku 1997 realizaci a koordinaci společného výzkumu elektronického měření sledovanosti televize v České republice metodou TV metrů, tzv. Projekt elektronického měření – PEM. Cílem sdružení je chránit i společné zájmy členů sdružení související s provozováním televizního vysílání. V současné době jsou řádnými členy ATO provozovatelé televizního vysílání Česká televize, CET 21 spol. s r.o., FTV Prima spol. s r.o. a Asociace komunikačních agentur České republiky, která sdružuje přední agentury působící v oblasti televizní reklamy. Dne 26. 5. 2009 se přidruženým členem ATO stala společnost Barrandov Televizní Studio, a.s., od 15. 12. 2009 je přidruženým členem i mediální zastupitelství Atmedia.