Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality ATO organizuje výběrové řízení

ATO organizuje výběrové řízení

17.05.2011

V pondělí 16. května 2011 vyhlásila Asociace televizních organizací (ATO) výběrové řízení na realizátora čtvrté vlny elektronického měření sledovanosti televizního vysílání.

Smlouva se stávajícím realizátorem peoplemetrového měření vyprší koncem roku 2012. V tu dobu už bude připraven nový projekt, který od 1. ledna 2013 plynule naváže na tři předcházející vlny měření. Peoplemetrová data o sledovanosti televize mají čeští uživatelé k dispozici již čtrnáctý rok. Prvním realizátorem projektu byla v roce 1997 společnost Taylor Nelson Sofres Media Facts, nyní již devět let ATO spolupracuje s výzkumnou agenturou Mediaresearch.

Elektronické  měření sledovanosti televizního vysílání v ČR se vyznačuje vysokou kvalitou dodávaných dat. Měření probíhá na reprezentativním vzorku 1 833 domácností (4 330 jednotlivců). Struktura panelu je průběžně upravována podle  aktuálních dat ČSÚ a na základě exkluzivního Kontinuálního výzkumu ATO (9 000 respondentů ročně). Nastavené parametry nového výzkumu zachovávají vysokou úroveň stávajícího projektu a rozšiřují ho navíc o požadavky na měřící technologie, které jsou schopny reagovat na vývoj a změny ve způsobu příjmu a sledování televizního vysílání, a to jak v reálném čase, tak i v režimu na vyžádání. 

Hlavním účelem výzkumu elektronického měření sledovanosti jsou data o sledovanosti televize. Projekt má ale další významnou a svým způsobem unikátní přidanou hodnotou,  a sice výstupy z výzkumu životního stylu (LSS). Je realizován na peoplemetrovém panelu a sleduje mediální, postojové a spotřební chování dospělé i dětské populace. Zaznamenává i nově vznikající trendy v mediální konzumaci. 

ATO letos poprvé, vzhledem ke změně zákonných předpisů, postupuje podle ustanovení zákona o veřejných zakázkách.

 

 

Asociace televizních organizací – ATO (www.ato.cz ) je zájmové sdružení, zajišťující od roku 1997 realizaci a koordinaci společného výzkumu elektronického měření sledovanosti televize v České republice metodou peoplemetrů, tzv. Projekt elektronického měření – PEM. Cílem sdružení je chránit i společné zájmy členů sdružení související s provozováním televizního vysílání. V současné době jsou řádnými členy ATO provozovatelé televizního vysílání Česká televize, CET 21 spol. s r.o., FTV Prima spol. s r.o. a Asociace komunikačních agentur České republiky, která sdružuje přední agentury působící v oblasti televizní reklamy. Dne 26. 5. 2009 se přidruženým členem ATO stala společnost Barrandov Televizní Studio, a.s., od 15. 12. 2009 je přidruženým členem i mediální zastupitelství At Media CZ.