Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality ATO a MEDIARESEARCH mají za sebou 9 let spolupráce

ATO a MEDIARESEARCH mají za sebou 9 let spolupráce

04.05.2011

Již 9 let dodává výzkumná agentura MEDIARESEARCH data o sledovanosti televize v České republice. Češi za tu dobu proseděli před televizí více než 105,6 miliardy hodin a měli možnost shlédnout 12,5 milionů pořadů.

Projekt elektronického měření sledovanosti televize realizuje agentura MEDIARESEARCH pro Asociaci televizních organizací (ATO) podruhé. První projekt probíhal v letech 2002–2007, druhý běží od roku 2008 dodnes.

Měření probíhá na vzorku domácností, statisticky vyváženém tak, aby reprezentoval celou Českou republiku, což stanoví průběžný Kontinuální výzkum. Ročně se výzkumu účastní 9 195 domácností (20 634 jednotlivců). V současnosti je měřeno 1833 domácností, což představuje 4330 jednotlivců. V porovnání se zahraničím se jedná o nadstandardní vzorek a tedy i nadstandardní přesnost čísel. Celkem se za dobu trvání projektu vystřídalo 5 012 domácností, 14 029 jednotlivců.

Data reportují každou vteřinu vysílacího času a jsou dodávána k televizím vždy druhý den do 9 hodin ráno. Obsahují informace o sledování 23 různých televizních stanic.

Sledovanost, jako výraz preferencí televizních diváků, využívají televize k sestavování svých vysílacích programů a také ke stanovování cen reklamních bloků. Za zmínku stojí i fakt, že čeští diváci měli možnost shlédnout téměř 2 miliony reklamních spotů a 12,5 milionů televizních pořadů. Průměrný Čech sleduje televizi více než 3 hodiny denně.

Kromě dat o sledovanosti jednotlivých televizních pořadů probíhá každoročně rozsáhlý Výzkum životního stylu (LifeStyle Survey) dospělých a dětí. Tento výzkum podrobně popisuje vztah českých diváků k televizi, k internetu a k dalším médiím, jejich vybavenost těmito médii, spotřební a nákupní chování populace a mnoho dalších charakteristik. Díky spojení tohoto výzkumu s daty o sledovanosti je možné například zjistit, jaké pořady sledují lidé, kteří denně holdují čokoládě anebo hrají scrabble.

Pro televize i pro reklamní a mediální agentury sdružené v ATO je měření TV sledovanosti důležitým pracovním nástrojem, který je  neustále vyvíjen a zdokonalován během nepřetržité spolupráce zadavatele a realizátora tohoto měření.

 

 

Pavla Chlebounová, Asistentka PR

MEDIARESEARCH, a.s., Českobratrská 1/2778, 130 00 Praha 3

Tel.: +420 222 717 763-4, Fax: +420 222 717 762

E-mail: pavla.chlebounova@mediaresearch.cz

 

 

Doplňující informace:

Společnost MEDIARESEARCH (www.mediaresearch.cz) je významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice - Elektronického měření sledovanosti televize (peoplemetry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu (AdMonitoring) v ČR.