Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Analogovou tmu na Ústecku osvětluje digitální televizní vysílání

Analogovou tmu na Ústecku osvětluje digitální televizní vysílání

27.10.2010

Po vypnutí analogového pozemního vysílání z hlavních vysílačů na Ústecku má přes 99% televizních domácností zajištěn příjem televizního signálu jiným způsobem. Více než polovina televizních domácností v tomto kraji přijímá digitální signál pozemním příjmem (DVB-T).

 

Na Ústecku došlo k 31. srpnu k vypnutí analogových televizních vysílačů Buková a Jedlová hora, čímž bylo v regionu zcela ukončeno analogové vysílání. Podle výzkumu „Monitoring přechodu na digitální vysílání“ ze září 2010 v Ústeckém regionu již naprostá většina televizních domácností (99,2 %) situaci vyřešila a příjem televizního signálu má zajištěn jiným způsobem. Na analogový pozemní signál (ATV) bez dalších možností příjmu je odkázáno méně než 1 % domácností. Stejně nepatrné množství domácností uvedlo, že zatím přišlo o nějakou televizní stanici.

 

Nejběžnějším používaným způsobem příjmu na Ústecku je digitální pozemní vysílání (DVB-T), které v podstatě nahradilo analogové pozemní vysílání. DVB-T v tomto regionu přijímá více než polovina televizních domácností (51 %). Necelá třetina domácností (31 %) má možnost příjmu TV vysílání přes kabel, který je na Ústecku v porovnání se zbytkem ČR poměrně hodně rozšířen. Satelitní televizní vysílání přijímá v Ústeckém kraji 27 % domácností. IPTV jako způsob příjmu TV uvádí 4 % domácností. Příjem analogového pozemního vysílání (téměř vždy v kombinaci s jiným způsobem příjmu) v oblasti uvádí 9% dotazovaných domácností. V určitých částech regionu je stále možné přijímat ATV prostřednictvím z vysílačů sousedící oblasti. Některé domácnosti mají samozřejmě možnost přijímat TV vysílání více způsoby současně.

 

Graf 1: Způsoby příjmu televizního signálu na Ústecku (n=524)

 

 

 

 

Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, Monitoring přechodu na digitální vysílání, Ústecko, září 2010 (Televizní domácnosti n=524)

Pozn.: Uvedené výsledky ukazují procenta televizních domácností, které uvedený typ příjmu používají alespoň na jednom televizoru v domácnosti, přičemž i na jednom televizoru může být použito více typů příjmu televizního signálu.

 

Monitoring přechodu na digitální vysílání provádí společnost MEDIARESEARCH ve spolupráci se STEM/MARK pro Asociaci televizních organizací. Cílem projektu je zjistit povědomí a informovanost domácností o probíhajících změnách ve spojení s procesem digitalizace televizního vysílání. Výzkum průběžně mapuje reakci domácností v oblasti příjmu televizního vysílání i s ohledem na projekt elektronického měření sledovanosti televize.

 

 

 

Jan Mazal, PR pracovník

MEDIARESEARCH, a.s., Českobratrská 1/2778, 130 00 Praha 3

Tel.: +420 222 717 763-4, Fax: +420 222 717 762

E-mail: jan.mazal@mediaresearch.cz

     

Lucie Pokorná, Jednatelka ATO

Asociace Televizních Organizací, Salmovská 11, 120 00 Praha 2

Tel.: + 420 222 543 001-2,  Fax./Tel.: + 420 296 216 103

E-mail: ato@ato.cz

  

 

Doplňující informace:

Společnost MEDIARESEARCH (www.mediaresearch.cz) je významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice - Elektronického měření sledovanosti televize (TV metry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu (AdMonitoring) v ČR.

Asociace televizních organizací – ATO (www.ato.cz ) je zájmové sdružení, zajišťující od roku 1997 realizaci a koordinaci společného výzkumu elektronického měření sledovanosti televize v České republice metodou TV metrů, tzv. Projekt elektronického měření – PEM. Cílem sdružení je chránit i společné zájmy členů sdružení související s provozováním televizního vysílání. V současné době jsou řádnými členy ATO provozovatelé televizního vysílání Česká televize, CET 21 spol. s r.o., FTV Prima spol. s r.o. a Asociace komunikačních agentur České republiky, která sdružuje přední agentury působící v oblasti televizní reklamy. Dne 26. 5. 2009 se přidruženým členem ATO stala společnost Barrandov Televizní Studio, a.s., od 15.12.2009 je přidruženým členem i mediální zastupitelství At Media CZ.